Slow Food Västnyland söker en ny verksamhetsledare

Slow Food Västnyland söker verksamhetsledare på deltid (50 %), vars främsta uppgifter är praktisk planering av föreningens evenemang och publikationer, uppdateringen av föreningens webbplats och sociala medier, kommunikation med  SFVN:s intressegrupper, medelsanskaffning, samt en del administrativa uppgifter. Anställning på ett år med möjlighet till förlängning, lönen i klass med kulturproducents medellön, semester enligt lagen. 

Färdigheter som behövs, är finska, svenska och engelska, digitala kunskaper, kännedom om närmat/ livsmedelsbranschen, lokalkännedom, samt innehav av bil och körkort. Vi hoppas att vår blivande verksamhetsledare kan arbeta självständigt, och är en initiativrik, välorganiserad teamspelare.

Närmare uppgifter om arbetet ges av SFVN:s styrelse. Lämna dina kontaktuppgifter per e-post på adressen info@slowfoodvastnyland.org, så tar vi kontakt med dig.

Vi behöver din ansökan och CV senast fredagen 4.2.2022, och kontaktar de sökande påföljande vecka.