Varför bli medlem?

Som medlem i Slow Food och Slow Food Västnyland hjälper du oss i arbetet för den västnyländska matkulturens väl. Vi arbetar för att maten som vi äter ska vara god, ren och rättvis, och vi vill förbättra de lokala småproducenternas och mathantverkarnas förutsättningar att idka sin verksamhet. Vi sprider information om hållbarhetsfrågor och lyfter fram lokala närmatsaktörer.

Eftersom Slow Food Västnyland är lokalförening i den världsomfattande organisationen Slow Food International, tar du även del av den globala kampen för god, ren och rättvis mat.

Som medlem i Slow Food Västnyland får du medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du mottar också medlemsnytt per e-post från Slow Food Västnyland och en årsrapport från Slow Food International.

Tack för att du vill vara med i arbetet för en levande och hållbar matkultur i Västnyland!

Medlemskap

Medlem

Som medlem i Slow Food Västnyland får du medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du får också ett månatligt nyhetsbrev och en årsrapport från Slow Food International.

Medlemsavgift

En person

50 euro / år
140 euro / 3 år

Ett par

65 euro / år
185 euro / 3 år

Ung medlem

Medlemmar under 30 år får medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du får också ett månatligt nyhetsbrev och en årsrapport från Slow Food International.

25 euro / år

40 euro / år

Understödjande medlem

Som understödjande medlem går en del av medlemskapsavgiften till globala Slow Food-projekt för biodiversitet och hållbarhetsfrågor. Medlemskapet innefattar medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du får också ett månatligt nyhetsbrev och en årsrapport från Slow Food International.

 

100 euro / år

 

115 euro / år

Hur bli medlem?

Du blir medlem i Slow Food och även Slow Food Västnyland genom att registrera dig som medlem på slowfood.com