Vad är Slow Food?

Slow Food International

Slow Food är en ideell global organisation som jobbar för en värld där alla människor ska tillgång till och kunna njuta av mat som är bra för dem, för dem som odlar och producerar den, och för planeten. Grundpelarna är god, ren och rättvist producerad mat.

Slow Food, som grundades 1986 i Italien, har verksamhet i 160 länder med över 100 000 medlemmar. Slow Food International driver flera projekt kring bland annat lokal biodiversitet, matkultur och utbildning och arrangerar internationella evenemang och kampanjer med fokus på aktuella frågor inom globala och lokala livsmedelssystem.

God står för kvalitativ, näringsrik och smakrik mat. 
Ren står för matproduktion som inte är skadlig för miljön. 
Rättvis står för tillgängliga priser för konsumenterna och bra förhållanden och rimlig kompensation för producenterna.

Slow Food Västnyland

Slow Food Västnyland arbetar för att främja och stödja den västnyländska matkulturen. Vi vill att maten som vi äter ska vara god, ren och rättvis! Vi vill förbättra de lokala småproducenternas och mathantverkarnas förutsättningar att idka sin verksamhet, och vi vill öka människors intresse och förståelse för mat, varifrån den kommer och hur våra mat- och konsumtionsvanor påverkar omvärlden. Vi tänker globalt men jobbar huvudsakligen lokalt, i Västnyland. 

Slow Food Västnyland har sedan föreningen grundades 2009 blivit en betydande aktör i olika matsammanhang, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom nätverkande och samarbete med olika aktörer har vi kontinuerligt byggt upp en allt större kunskapsbank och ett kontaktnät som regionen har stor nytta av.

Föreningen är tvåspråkig och verksamhetsområdena är Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vichtis och Högfors.