Föreningens höstmöte och medlemskväll 18.11.2021

Varmt välkommen på Slow Food Västnylands höstmöte torsdagen den 18.11.2021 kl. 18.00 på Restaurang Calliola i Snappertuna. Efter höstmötet får vi njuta av en 3-rätters viltmiddag på Calliola med start kl. 19. 

Du kan även delta digitalt i höstmötet via Microsoft Teams. Länk till mötet sänds till dem som anmält sig. 

Medlemspris för middagen + en dryck 45 euro

Anmälningar till höstmötet och middagen per e-post till info@slowfoodvastnyland.org senast den 11.11.2021. 

Höstmötets föredragningslista

  1. Mötets öppnande 
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutsfördhet
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Verksamhetsplan och budget för kalenderår 2022 fastställs
  6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

Slow Food Västnylands verksamhetsplan för 2022 hittas här.

Välkommen med!