Frågeformulär om föreningsverksamhet och närmat

Här finns en enkät som handlar om Slow Food Västnyland, lokalproducerad mat och föreningsverksamhet som vi är mycket tacksamma över om du har tid att besvara. Enkäten tar högst någon minut att besvara och svaren vi får hjälper oss att utveckla föreningen för våra medlemmar och vår framtida verksamhet.

Enkäten är sammanställd, samt genomförs och utvärderas i direkt samarbete med Yrkeshögskolan Novias nya agrologstuderande i form av branschprojekt inom Lantbruksnäringarna. Bland alla svarande lottas en specialgjord västnyländsk närmatskasse ut.

Länk till enkäten: https://forms.gle/eTH4mHvWUg1dbwvt7

Tack för din medverkan!