Slow Food Västnylands vårmöte 2021

Föreningens vårmöte går av stapeln onsdagen den 23 juni kl. 18.30. Deltagande på plats och på distans är möjligt.

Vårmötet hålls på Mats Träd & Gård på Ovanmalmsvägen 131 i Tenala med start kl 18.30. Efter mötet njuter vi av grillmat i form av knytkalas, så ta gärna med dig något att tillreda eller bjuda på under kvällen. Anmälningar till mötet mottas per e-post till info@slowfoodvastyland.org eller via vårt kontaktformulär.

Under vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden och förändringsförslag enligt nedanstående föredragningslista. För att delta i mötet på distans, vänligen kontakta info@slowfoodvastnyland.org för länk till mötet via Microsoft Teams.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande 
  1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
  1. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
  1. Godkännande av föredragningslistan
  1. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
  1. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  1. Behandling av stadgeändringsförslag
  1. Mötets avslutande

Varmt välkommen att delta!