SLOW FOOD VÄSTNYLAND PERMANENT I FISKARS

SLOW FOOD VÄSTNYLAND PERMANENT I FISKARS

Slow Food Västnyland ordnar från och med hösten 2013 sin årligen återkommande, stora närmatsmarknad i Fiskars. En överenskommelse med Fiskars Village träffades för några veckor sedan.  Avtalet offentliggörs 16.1.2013 i Fiskars. Slow Food Västnyland motiverar beslutet med att en stor del av de närmatsproducenter föreningen samarbetar med har efterlyst ett permanent arrangemang och uttryckligen rekommenderat Fiskars. Slow Food Västnyland och Fiskars Village har utarbetat ett samarbetsavtal som tillfredsställer bägge parter.

–          Det ser definitivt ut att bli ett win-win, säger Slow Food Västnylands ordförande Diana Nyberg Lindholm. Vi har gjort ett avtal på tre år med Fiskars och ser fram emot ett gott samarbete som gagnar bägge parter.

Slow Food Västnylands närmatsmarknad i Fiskars samlade år 2011 närmare 12 000 besökare.

En påskmarknad ingår dessutom i planerna. Den ordnas för första gången i år, två veckor före påsk, i medlet av mars.

Slow Food Västnyland är en ideell förening som arbetar till förmån för närmat, i nära samarbete med närmatsproducenterna i regionen.

 

SLOW FOOD VÄSTNYLAND NYT PYSYVÄSTI FISKARSISSA

Lähiruokamarkkinoita järjestävä Slow Food Västnyland siirtää vuodesta 2013 ruokatapahtumansa Fiskarsiin. Lopullinen sopimus Fiskars Villagen kanssa asiasta saatiin aikaan pari viikkoa sitten ja se julkistetaan 16.1.2013 Fiskarsissa. Slow Food Västnyland perustelee päätöstään lähiruokatuottajien toivomuksilla. Tuottajat ovat peräänkuuluttaneet pysyviä järjestelyjä ja ehdottaneet nimenomaan Fiskarsia.

–          Olemme Fiskarsin kanssa päässeet sopimukseen jonka pitäisi olla todellinen win-win, eli kaikki osapuolet hyötyvät siitä, painottaa Slow Food Västnylandin puheenjohtaja Diana Nyberg Lindholm.

Slow Food Västnylandin lähiruokamarkkinoilla Fiskarsissa kävijämäärä oli vuonna 2011 lähes 12 000.

Tänä vuonna järjestetään sitä paitsi myös pääsiäismarkkinat Fiskarsissa, pari viikkoa ennen pääsiäistä, maalikuun puolessa välissä.

Slow Food Västnyland on lähiruokaa ja alueen lähiruokatuottajia suosiva vapaaehtoisjärjestö.

 

Comments { 0 }