Slow Food Festival 2021

Allmänna kriterier och riktlinjer

Råvarorna och produkterna

Vi är noggranna med att de livsmedel som säljs på festivalen är förädlade i Nyland eller Egentliga Finland och/eller att råvaran är producerad i området. Undantag för försäljning av annat än livsmedel kan göras för direkt relaterade produkter, så som exempelvis fårskinn och linoljesåpa. Produkterna ska ha tydliga beskrivningar av bl.a. ingredienser, produktionsmetoder samt odlingsmetod.

Festivalområdet

Det ständigt föränderliga pandemiläget förutsätter att vi måste vara förberedda på överraskningar. Vi följer myndigheternas bestämmelser och fokuserar därför festivalområdet utomhus kring Tröskhuset i år. Vi erbjuder endast 20 platser inne på Tröskhusets nedre våning där även demokök och workshops kommer att äga rum. Restauranger placeras på den övre våningen i Tröskhuset, och matplatser ordnas utanför Tröskhuset. Vi uppmanar möjligast många utställare att välja utomhusplatser för att skapa en stämningsfull utomhusfestival i år!

Dekorationer och material

Hållbarhetsfrågor inom matproduktion utgör en väsentlig del av festivalens kärna. Vi vill väcka tankar och diskussion kring hur våra konsumtionsvanor och den mat vi äter påverkar omvärlden. Därför önskar vi också att utställarna visar hänsyn till dessa värderingar och undviker plast- och engångsmaterial som belastar miljön så långt som möjligt. Vi uppmanar utställarna att sopsortera, undvika onödiga packningsmaterial och använda sig av naturnära dekorationer och material under festivalen.

Medlemskap i Slow Food Västnyland

Medlemmar i Slow Food Västnyland rf får 10 % rabatt på alla utställaravgifter. Ni kan registrera er som medlem i föreningen här: https://slowfoodvastnyland.org/bli-medlem.

Coronaförnuft

För att lyckas ordna ett tryggt och säkert evenemang får alla hjälpas åt. Vi önskar att utställarna håller försäljningsplatserna och händerna rena, håller avstånd och naturligtvis stannar hemma om några symtom förekommer. Vi rekommenderar användning av ansiktsmask och att erbjuda handsprit under festivalen. Vi uppmanar också utställarna att undvika kontanter samt till särskild försiktighet gällande smakprover. 

Restaurangerna

För att undvika stora folksamlingar önskar vi att restaurangerna i år erbjuder rätter som lätt kan föras ut och avnjutas stående, vid olika sittgrupper eller som picknickmat. Vi uppmuntrar all form av hållbar, läcker och innovativ festivalmat med närproducerat i fokus.

Gemensamt infomöte

Vi önskar att alla utställare i mån av möjlighet deltar med en representant i Slow Food-festivalens gemensamma infomöte. Under mötet går vi igenom viktig information gällande festivalarrangemangen och besvarar era frågor. Mötet kommer att hållas digitalt under september månad. Alla deltagare meddelas per e-post den exakta tidpunkten för infomötet.