Slow Food Festival 2022

Allmänna kriterier och riktlinjer

Råvarorna och produkterna

Vi är noggranna med att de livsmedel som säljs på festivalen är förädlade i Nyland eller Egentliga Finland och/eller att råvaran är producerad i området. Undantag för försäljning av annat än livsmedel kan göras för direkt relaterade produkter, så som exempelvis fårskinn och linoljesåpa. Produkterna ska ha tydliga beskrivningar av bl.a. ingredienser, produktionsmetoder samt odlingsmetod.

Festivalområdet

Nedre våningen av Tröskhuset kommer att fyllas av härliga utställare. Utöver det kommer även olika workshops och program äga rum här. På övre våningen hittar du olika restauranger. Även utanför Tröskhuset kommer det att finnas både restaurangvagnar och fler utställare. Toaletter hittas på första plan.

Dekorationer och material

Hållbarhetsfrågor inom matproduktion utgör en väsentlig del av festivalens kärna. Vi vill väcka tankar och diskussion kring hur våra konsumtionsvanor och den mat vi äter påverkar omvärlden. Därför önskar vi också att utställarna visar hänsyn till dessa värderingar och undviker plast- och engångsmaterial som belastar miljön så långt som möjligt. Vi uppmanar utställarna att sopsortera, undvika onödiga packningsmaterial och använda sig av naturnära dekorationer och material under festivalen.

Medlemskap i Slow Food Västnyland

Medlemmar i Slow Food Västnyland rf får 10 % rabatt på alla utställaravgifter. Ni kan registrera er som medlem i föreningen här: 

https://secure.membook.fi/joining/4f6928ee-9031-43f6-b042-53ca51484e85/