Styrelsen

Styrelsen 2023

Diana Nyberg Lindholm (ordförande)

Kristina Heikel (vice ordförande)

Mats Nyman

Emilia Eriksson

Felicia Björk

Sonja Widlund

Suppleanter:

Mikael Kokkonen

Olle Lindholm

 

Diana nyberg Lindholm

Jag har mina rötter djupt i Snappertuna men har vuxit upp i Ingå och Skultuna. Nu bor jag på Backers i Snappertuna och är vd på Backers bageri i Bollstad. Jag kom första gången i kontakt med Slow Food hösten 2004 då jag besökte matevenemanget Terra Madre i Turin. Det var en otrolig aha-upplevelse för mig att se människor, ”gräsrötter ”, från drygt 140 länder samlas kring en så viktig fråga som att bevara en mångfald av mat på vår jord. Tillsammans kan vi hindra att ett fåtal globala multinationella koncerner styr över vad vi har på våra tallrikar. 

För att bidra till det viktiga arbetet startade jag tillsammans med några vänner Slow Food Västnyland 2009. År 2023 ser jag fram emot att ännu ett år som ordförande tillsammans med styrelsen jobba för en så viktig fråga. Det handlar om välmående, mat, klimat och överlevnad.

Kristina heikel

Jag är hemma från Helsingforsregionen och har en bakgrund i organisationer och ledarskap samt flera olika arbetsuppdrag under åren. Jag är även styrelsemedlem och ansvarig för ekonomifunktionen i föreningen AMABILE som arbetar för högklassig musikundervisning på sociala grunder till barn och ungdomar. Under så gott som hela mitt vuxna liv har jag deltagit i föreningsarbete i styrelser för organisationer som antingen stått mitt arbete eller mina fritidsintressen nära.

Jag har redan tidigare arbetat tillsammans med Slow Food Västnyland både som volontär och verksamhetsgranskare. Sommaren 2021 tackade jag ja till att bli styrelsemedlem i föreningen, vilket jag tycker att kräver både närvaro och engagemang. Jag anser att rent, gott och rättvist i matväg är väldigt viktigt. Jag vill vara med i teamet och utveckla strukturer och processer som gör det kändare, lättare och attraktivare att köpa närproducerad mat. Följden blir sannolikt att efterfrågan på producenternas produkter ökar, och turismen i Västnyland får ytterligare ett uppsving. Jag vill också i styrelsen finnas till hands i praktiska uppgifter där min långa och rätt mångsidiga erfarenhet  i arbetslivet och utanför kan vara till nytta. Inom tre år hoppas jag att producenterna och aktörerna inom turismen i Västnyland har fått flere sätt att samarbeta på, antagligen ett ställe där de säljer sina produkter utöver REKO-marknaderna (är tydligen i görningen redan) och att det har blivit lättare för konsumenterna att köpa produkterna.

Mats nyman

Jag är trädgårdsmästare i Raseborg och odlar ekologiska grönsaker med fokus på mångfald och hållbarhet. Jag planerar, anlägger och underhåller trädgårdar. Slow foods ideologi och arbete är i enlighet med mina egna värderingar. Jag vill medverka i Slow Food Västnyland för att jag tror att med gott samarbete kan vi ge upphov till en positiv samhällsutveckling mot ett hållbarare samhälle.

Som styrelsemedlem vill jag förespråka och inspirera till en mera hållbar livsmedelsproduktion som bygger på ekologiska värderingar, småskalighet, mångfald, kvalitet, rättvisa och samarbete.  Slow Food Västnyland är hoppeligen om tre år en livskraftig förening som fortsätter skapa plattformar för småskaliga matproducenter. En aktör som är med och skapar samhällsdebatt om hur vi genom mat kan förändra vårt samhälle positivt.

Emilia Eriksson

Mitt namn är Emilia Eriksson och jag är verksamhetsledare samt sekreterare i styrelsen för Slow Food Västnyland. Jag brukar också hoppa in som vikarie i skolorna i Raseborg och trivs väldigt bra bland med människor, speciellt barn och unga.
Jag är både född och uppvuxen i Ekenäs men flyttade 2015 till Åland för att utbilda mig inom hotell- och restaurangadministration. Efter ungefär sju år på Åland flyttade jag tillbaka till mina hemtrakter och familjen.

Jag önskar att det om tre år skulle vara ännu mer självklart för varje hushåll att använda sig av närprodukter i mån av möjlighet. Genom nyttjandet av lokala varor och småskalig produktion lever vi ett mer miljövänligt och gott liv och ser samtidigt till att arbetarna som odlat vår mat har goda arbetsvillkor.

Felicia Björk

Sonja widlund

265884338_316949606949248_5832357600612081315_n

Mikael kokkonen

Jag bor i Karis och alla känner mig som Mike. Jag jobbar i restaurangbranschen och är VD för Billnäs Bruks restaurang- och hotellverksamhet. Jag började med att jobba år 2018 som verksamhetsledare för Slow Food Västnyland, när arbetsförhållandet tog slut hösten 2019 var det självklart att fortsätta i styrelsen. Slow Food Västnyland gör mycket gott för vår matkultur och för de lokala producenterna och jag är väldigt gärna med för att utveckla detta arbete.

Precis som Slow Food Internationals målsättning är så vill jag vara med för att Västnyland ska vara en förebild för god, ren och rättvis mat där vi bygger en plattform för småskaliga producenter att verka och sälja sina produkter. Inom tre år hoppas jag att föreningen kan växa i många olika sammanhang, t.ex. i form av flera och större evenemang, sprida information och kunskap samt få mera medlemmar till föreningen.

Olle lindholm

Jag kommer från en liten bondgård  i Snappertuna och har jobbat som bagare från 1973, men också varit ekobonde. Jag har alltid varit intresserad av jordbrukets viktiga del i den biologiska mångfalden. Om tre år ska Slow Food Västnyland vara mera bekant för många fler, vi har hållit igång i över 12 år och jag känner att det nu är rätt människor i styrelsen.