styrelsen

Styrelsen 2022

Diana Nyberg Lindholm (ordförande)

Rafael Donner (vice ordförande)

Kristina Heikel

Mats Nyman

Robin Sjöstrand

Ninni Stenberg

Suppleanter:

Mikael Kokkonen

Olle Lindholm

Chia Näsman

 

Diana nyberg Lindholm

Jag har mina rötter djupt i Snappertuna men har vuxit upp i Ingå och Skultuna. Nu bor jag på Backers i Snappertuna och är vd på Backers bageri i Bollstad. Jag kom första gången i kontakt med Slow Food hösten 2004 då jag besökte matevenemanget Terra Madre i Turin. Det var en otrolig aha-upplevelse för mig att se människor, ”gräsrötter ”, från drygt 140 länder samlas kring en så viktig fråga som att bevara en mångfald av mat på vår jord. Tillsammans kan vi hindra att ett fåtal globala multinationella koncerner styr över vad vi har på våra tallrikar. 

För att bidra till det viktiga arbetet startade jag tillsammans med några vänner Slow Food Västnyland 2009. År 2022 ser jag fram emot att ännu ett år som ordförande tillsammans med styrelsen jobba för en så viktig fråga. Det handlar om välmående, mat, klimat och överlevnad.

diana

Rafael Donner

Som bäst håller jag på med en stor omställning i mitt liv. Jag renoverar en gammal skola i Svartå, dit planen är att flytta under våren 2021 och sedan börja odla grönsaker på en liten skala.

Jag vill vara med i Slow Food Västnylands styrelse för att maten vi äter är kulturens vagga. Som styrelsemedlem vill jag åstadkomma engagemang, professionalitet och entusiasm. Jag hoppas att föreningen vid inom följande tre år har en mera långsiktig strategi och en tydligare politisk närvaro.

Kristina heikel

Jag är hemma från Helsingforsregionen och har en bakgrund i organisationer och ledarskap samt flera olika arbetsuppdrag under åren. Jag är även styrelsemedlem och ansvarig för ekonomifunktionen i föreningen AMABILE som arbetar för högklassig musikundervisning på sociala grunder till barn och ungdomar. Under så gott som hela mitt vuxna liv har jag deltagit i föreningsarbete i styrelser för organisationer som antingen stått mitt arbete eller mina fritidsintressen nära.

Jag har redan tidigare arbetat tillsammans med Slow Food Västnyland både som volontär och verksamhetsgranskare. Sommaren 2021 tackade jag ja till att bli styrelsemedlem i föreningen, vilket jag tycker att kräver både närvaro och engagemang. Jag anser att rent, gott och rättvist i matväg är väldigt viktigt. Jag vill vara med i teamet och utveckla strukturer och processer som gör det kändare, lättare och attraktivare att köpa närproducerad mat. Följden blir sannolikt att efterfrågan på producenternas produkter ökar, och turismen i Västnyland får ytterligare ett uppsving. Jag vill också i styrelsen finnas till hands i praktiska uppgifter där min långa och rätt mångsidiga erfarenhet  i arbetslivet och utanför kan vara till nytta. Inom tre år hoppas jag att producenterna och aktörerna inom turismen i Västnyland har fått flere sätt att samarbeta på, antagligen ett ställe där de säljer sina produkter utöver REKO-marknaderna (är tydligen i görningen redan) och att det har blivit lättare för konsumenterna att köpa produkterna.

Mats nyman

Jag är trädgårdsmästare i Raseborg och odlar ekologiska grönsaker med fokus på mångfald och hållbarhet. Jag planerar, anlägger och underhåller trädgårdar. Slow foods ideologi och arbete är i enlighet med mina egna värderingar. Jag vill medverka i Slow Food Västnyland för att jag tror att med gott samarbete kan vi ge upphov till en positiv samhällsutveckling mot ett hållbarare samhälle.

Som styrelsemedlem vill jag förespråka och inspirera till en mera hållbar livsmedelsproduktion som bygger på ekologiska värderingar, småskalighet, mångfald, kvalitet, rättvisa och samarbete.  Slow Food Västnyland är hoppeligen om tre år en livskraftig förening som fortsätter skapa plattformar för småskaliga matproducenter. En aktör som är med och skapar samhällsdebatt om hur vi genom mat kan förändra vårt samhälle positivt.

Robin sjöstrand

Jag är född och uppvuxen i Ekenäs men har de senaste 22 åren bott i både Helsingfors och Stockholm. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Ekenäs dels för att få en annan livskvalité, men främst för att min fru och jag skulle kunna grunda vårt drömföretag (Laiska Ebba), ett Slow Fashion barnklädesmärke med hög fokus på kvalite & design. På sidan om mitt företag jobbar jag även som företagscoach framförallt i Sverige.

Förutom att jag nu bor i Finlands “Mekka” för lokal mat har jag ett stort intresse för mat och filosofin om “ren mat från jord till bord”. På min första SFVN-medlemsmiddag kände jag stark samhörighet med de andra deltagarna, och fick en ännu bättre uppfattning av vad föreningen arbetar för och vill åstadkomma de kommande åren. Jag känner mig ärad att få hoppa på tåget! Som ny styrelsemedlem och en entusiast av god och rätt producerad mat, hoppas jag kunna bidra med att få föreningen att växa samt utveckla medlemsförmånerna. Jag vill även tro att ännu fler västnylänningar inom några år kommer att vara stolta och måna om att vara en del av Slow Food-rörelsen, och uppleva ändamålet som en självklar sak istället för ett undantag. Som en stark styrka av medlemmar hoppas jag att vi tillsammans ska kunna påverka vad barnen i våra grundskolor äter för att gynna deras mående för framtiden.

Ninni stenberg

År 2021 hade jag det givande arbetet som Slow Food Västnylands verksamhetsledare. Eftersom jag åtagit mig ett nytt, enormt projekt att tillsammans med min sambo Rafael renovera en gammal folkskola, fortsätter jag med glädje istället år 2022 som medlem i föreningens styrelse.

Slow Food Västnyland jobbar för att sprida medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor inom matproduktion, och vill lyfta fram våra fantastiska lokala närmatsaktörer. Jag tror starkt på behovet av föreningen och vill därför gärna vara med och arbeta för en god, ren och rättvis matkultur i Västnyland.Jag vill vara med och utveckla föreningens verksamhet och göra det jag kan för att Slow Food Västnyland skall vara en möjligast handlingskraftig, inspirerande och professionell förening. Om tre år hoppas jag att föreningens verksamhet och administration löper smidigt och att föreningen hunnit utvecklas och växa till sin fulla potential.

Olle lindholm

Jag kommer från en liten bondgård  i Snappertuna och har jobbat som bagare från 1973, men också varit ekobonde. Jag har alltid varit intresserad av jordbrukets viktiga del i den biologiska mångfalden. Om tre år ska Slow Food Västnyland vara mera bekant för många fler, vi har hållit igång snart i 12 år och jag känner att det nu är rätt människor i styrelsen.

265884338_316949606949248_5832357600612081315_n

Mikael kokkonen

Jag bor i Karis och alla känner mig som Mike. Jag jobbar i restaurangbranschen och är VD för Billnäs Bruks restaurang- och hotellverksamhet. Jag började med att jobba år 2018 som verksamhetsledare för Slow Food Västnyland, när arbetsförhållandet tog slut hösten 2019 var det självklart att fortsätta i styrelsen. Slow Food Västnyland gör mycket gott för vår matkultur och för de lokala producenterna och jag är väldigt gärna med för att utveckla detta arbete.

Precis som Slow Food Internationals målsättning är så vill jag vara med för att Västnyland ska vara en förebild för god, ren och rättvis mat där vi bygger en plattform för småskaliga producenter att verka och sälja sina produkter. Inom tre år hoppas jag att föreningen kan växa i många olika sammanhang, t.ex. i form av flera och större evenemang, sprida information och kunskap samt få mera medlemmar till föreningen.

Chia näsman

Jag bodde mina första 18 år i Helsingfors och driver nu Raseborgs Fermenteri. Jag blev tillfrågad om jag vill komma med i styrelsen år 2020, och eftersom lokalt producerad, ren mat ligger mig nära hjärtat så hoppade jag med.

Jag skulle gärna se att folk skulle inse att massmatproduktionen som den ser ut nu är helt ohållbar, ohälsosam och orättvis på många sätt. Jag jobbar för att Slow Food Västnyland inom tre år ska ha fler medlemmar och att våra evenemang rullar på.