Smaka pu00e5 Vu00e4stnyland

Fu00f6lj med pu00e5 en Vu00e4stnylu00e4ndsk smakresa

Vu00e4lkommen pu00e5 en matresa till Vu00e4stnyland. Hu00e4r finns genuina smakupplevelser, vackra vidder och goda minnen. I Vu00e4stnyland frodas nu00e4rmatsupplevelserna.

u00a0

Smaka pu00e5 Vu00e4stnyland utsu00e5gs 2019 till u00e5rets bu00e4sta nordiska mu00e5ltidslitteratur av Svenska mu00e5ltidsakademien. Skribenterna och Slow Food Vu00e4stnyland vill visa var de unika gru00f6dorna och produkterna kommer ifru00e5n. Vi besu00f6ker odlingar och restauranger, mejerier och bryggerier, rekoutdelningar och sommartorg, gu00e5rdsbutiker och delikatessaffu00e4rer. Och fu00f6rstu00e5s den stora Slow Food Festivalen i Fiskars.

u00a0

Bokens redaktu00f6r Bitte Westerlund u00e4r nu00e4rmatsentusiast och mu00e5ngsysslare inom kommunikation. Hon har ru00f6tterna djupt i den vu00e4stnylu00e4ndska myllan.

u00a0

I boken medverkar bland andra Daniela Andersson, Henrik Ekberg, Matias Kaihovirta, Tarja Kvarnstru00f6m, Berit Mariani-Cerati, Catherine Munsterhjelm och Anna Paljakka. Fotografen Kevin Stewart och mu00e5nga andra har bidragit med bilder, texter, recept och ingredienser. Eva Tordera Nuu00f1o stu00e5r fu00f6r bokens formgivning och en del av bilderna.u00a0Boken finns tillgu00e4nglig bu00e5de pu00e5 svenska och finska.u00a0

u00a0

Vu00e4lkommen med oss pu00e5 en smakresa till Ingu00e5, Raseborg och Hangu00f6!