Gott, Rent och Rättvist

Slow Food Västnyland

För den goda matens väl

Matvänner i Västnyland har i över ett decennium arbetat för att väcka en medvetenhet om hur viktiga våra matval är. Bäst känd är den årliga Slow Food-festivalen i Fiskars, Närmatsguiden och den prisvinnande boken Smaka på Västnyland. Mycket samhälleligt arbete står också på agendan. Vi vill påverka och väcka diskussion!

Vi arbetar för God, Ren och Rättvis mat. Maten vi äter ska vara hållbar både ur ett ekologiskt, social, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Vi vill också stödja konsumtionen av närproducerade livsmedel, som bidrar till skapandet av en levande landsbygd, lokala mattraditioner och en dynamisk matkultur.

Producenterna, de som jobbar på åkrarna, i trädgårdarna, ladugårdarna och köken behöver också få en skälig ersättning och värdesättas för sin kunskap och sitt engagemang. Vi behöver dem för vårt dagliga bröd.

Vi kan med fog säga att vår verksamhet har haft en betydande inverkan på den lokala matkulturen i Västnyland – “Finlands Toscana”. Dels tack vare vår verksamhet finns det idag ett ovanligt högt antal småproducenter, odlare och andra närmatsaktörer i Västnyland. Samtidigt har Fiskars under vår verksamhetstid blivit vida känt som ett centrum för mathantverk i Finland.

Från mormors köttbullar till pumpus och lokalinspirerad pizza, från byatorg till lyxrestaurang – vi vill ta vara på den glädje och gemenskap som en levande matkultur medbringar. Vi arbetar för den goda matens väl.

Följ oss på sociala medier

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 10222362416794242