membership information

why become a member?

Som medlem hjälper du oss i arbetet för den västnyländska matkulturens väl. Vi arbetar för att maten som vi äter ska vara god, ren och rättvis, och vi vill förbättra de lokala småproducenternas och mathantverkarnas förutsättningar att idka sin verksamhet. Vi sprider information om hållbarhetsfrågor och lyfter fram lokala närmatsaktörer.

Eftersom Slow Food Västnyland är lokalförening i den världsomfattande organisationen Slow Food International, tar du även del av den globala kampen för god, ren och rättvis mat. 

Som medlem i Slow Food Västnyland får du medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du mottar också medlemsnytt per e-post från Slow Food Västnyland och en årsrapport från Slow Food International.

Vi önskar alla nya medlemmar under år 2021 hjärtligt välkomna till Slow Food Västnyland med ett exemplar av vår bok Smaka på Västnyland. Tack för att du vill vara med i arbetet för en levande och hållbar matkultur i Västnyland!

membership

member

Som medlem i Slow Food Västnyland får du medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du mottar också medlemsnytt i din e-post från Slow Food Västnyland och en årsrapport från Slow Food International.

membership fee

Individual

50 € / year
140 € / 3 years

Couple

65 € / year
185 € / 3 years

Ung medlem

Medlemmar under 30 år får medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du mottar också medlemsnytt i din e-post från Slow Food Västnyland och en årsrapport från Slow Food International.

 

25 € / year

 

40 € / year

Understödjande medlem

Som understödjande medlem går en del av medlemskapsavgiften för olika globala Slow Food-projekt för biodiversitet och hållbarhetsfrågor. Medlemskapet innefattar medlemsrabatt på kurser, evenemang och tillställningar arrangerade av Slow Food Västnyland och andra Slow Food-convivier. Medlemsrabatt fås även på böcker och andra varor av Slow Food Västnyland och Slow Food International. Du mottar också medlemsnytt i din e-post från Slow Food Västnyland och en årsrapport från Slow Food International.

 

100 € / year

 

115 € / year

BECOMING a member?

You become a member via the membook webpage. Follow the link below to the membook site.
By becoming a member of Slow Food Västnyland you automatically become a member of Slow Food International as well.

If you need any help with the membership don’t hesitate to call or email us.

Thank you for your interest of Slow food västnyland!