Ny verksamhetsledare för Slow Food Västnyland

Ninni Stenberg är Slow Food Västnylands nya verksamhetsledare. Föreningen vill fokusera mera på innovativ lokal mat.

Slow Food Västnylands styrelse har utsett Ninni Stenberg till föreningens nya verksamhetsledare. Ninni Stenberg, 30, har tillsammans med Rafael Donner under hösten 2020 arbetat för Slow Food Västnyland i samband med ett av NTM-centralen delfinansierat utvecklingsprojekt, och fortsätter nu som ny verksamhetsledare för föreningen. Anställningen är på 70 %. Hon är utbildad kandidat i humanistiska vetenskaper från Helsingfors universitet och har en bakgrund i auktionsverksamhet, och utexamineras i vår även till bagare-konditor. Utöver sina starka band till Västnyland från barndomens somrar, blir hon snart också raseborgare då hon tar tag i renoveringsprojektet av Ekkulla skola i Svartå.

– Vi har stora och spännande planer för Slow Food Västnyland inkommande år. Vi kommer att köra igång med flera intressanta projekt och fokusera på olika former av innovativ närmat, men också återuppta en del tidigare verksamhet. Vi vill också utveckla vår digitala närvaro och kunna erbjuda mer stöd och information på de båda inhemska språken, säger Ninni Stenberg.

Under 2021 kommer Slow Food Västnyland bland annat att ge ut Närmatsguiden för åren 2021-2022 samt utveckla sin digitala Närmatsguide i form av en interaktiv karta på föreningens webbplats. Vi planerar också att ordna den elfte upplagan av Slow Food-festivalen i höst samt flera nya spännande evenemang med fokus på innovativ närmat. Mera information om dessa publiceras inom kort.