Verksamhet

Sedan år 2013 ordnar Slow Food Västnyland  rf varje år två huvudevenemang, Slow Food Festival på hösten och Vårmarknad på våren. År 2013 ingicks ett treårigt avtal med Fiskars bruk, vilket innebär att såväl Vårmarknaden som höstens Slow Food Festival kommer att ordnas i Fiskars fram till år 2015. Avsikten är att fördjupa samarbetet med aktörerna i såväl bruket som i regionen.

Kommande evenemang hittar du på första sidan.

Tidigare evenemang:

Vårmarknad 2014

Slow Food Festival 2013