Verksamhet 2018

Sedan år 2010 har Slow Food Västnyland rf årligen arrangerat en närmatsmarknad i västra Nyland. Den första arrangerades på Mangs gård i Ingå. Intresset för närproducerad mat har vuxit under de senaste åren, vilket också kan noteras i de besökarantal som marknaderna har uppnått.

Som mest har Slow Food festivalen i Fiskars haft 10 000 besökare.

De kommande åren vill föreningen målmedvetet utveckla alla aktiviteter till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara evenemang.

Slow Food Västnyland och verksamhetsledare Mikael Kokkonen koncentrerar våren 2018 sina resurser till den offentliga måltiden, nordiskt samarbete, närmatsguiden och en bok om lokal matproduktion. Slow Food festivalen arrangeras 6-7 oktober 2018 i Magasinet, Kopparsmedjan och utomhus kring ån.  Vårmarknaden 23 – 24 mars arrangeras i år av Fiskars Abp och Pohjan Gurut ry.

Slow Food Västnyland rf har för avsikt att delta i Terra Madre Nordic 27-29.4.2018 som ordnas i Köpenhamn och samt Terra Madre och Salone del gusto i Turin 20-24.9.2018