Slow Food International

Slow Food är en internationell organisation grundad 1989 i Italien.

Den internationella organisationen leds av en s.k.  International Executive Committee, som väljs för en period på fyra år på den internationella Slow Food kongressen.
International Executive Committee består av Presidentens Kommitté och det Internationella Rådet. I rådet är alla de länder representerade som har minst 500 Slow Food medlemmar.