Kontaktuppgifter

Hör av dig!

 

E-post: info@slowfoodvastnyland.org

Verksamhetsledare

Mikael Kokkonen
verksamhetsledare@slowfoodvastnyland.org
045 6122 503

 

 

 

 

 

Styrelsens e-postadress:
styrelsen@slowfoodvastnyland.org

Föreningens postadress (inte fakturor) :
c/o Luckan Raseborg
Torggatan 3
10300 Karis

Faktureringsuppgifter:

1 Nätfakturor
Vi önskar att ni fakturerar oss med E-faktura. Skicka nätfakturor till följande adress:

Slow Food Västnyland rf
OVT: 003723596257
Operatör OKOYFIHH

2 Emottagning av leverantörsfakturor som pdf

Leverantörsfakturor kan skickas på adressen info@pncservice.fi

Om ni har bilagor bör de vara med i
samma fil som fakturan.

3 Leverantörsfakturor per post

Om ni inte har möjlighet att skicka fakturor som nätfaktura eller per e-post kan ni skicka dem på
följande adress:

Slow Food Västnyland rf
c/o PNC Service Oy Ab
Centralgatan 86-88 A 13
10300 Karis