Föreningen

Slow Food Västnyland rf är den enda registrerade Slow Food -föreningen i Finland. Föreningen grundades  år 2009.  Föreningen grundar sin verksamhet på Slow Foods princip om GOD, REN och RÄTTVIS mat.

Inom föreningens verksamhetsområde fungerar över 200 matproducenter, som utgör stommen för de evenemang som ordnas i Fiskars.

Från år 2011 har föreningen ordnat en närmatsmarknad i Västra Nyland på hösten och från år 2013 en Vårmarknad i Fiskars bruk.  Syftet med marknaderna är att samla de lokala producenterna från regionen och att erbjuda dem en möjlighet att enkelt nå ut till den stora publiken. Med marknaden vill vi också sprida information om Slow Food.

Årets Slow Food Festival ordnas för Tionde gången i Fiskars bruk första veckoslutet i oktober 5-6.10.2019.

Samarbeta med föreningen

Om du vill delta i verksamheten på något sätt eller till exempel be oss att komma och berätta mera om Slow Food för din organisation eller ditt nätverk, kontakta verksamhetsledare Mikael Kokkonen, verksamhetsledare@slowfoodvastnyland.org