Toiminta 2018

Vuodesta 2010 alkaen Slow Food Västnyland ry on järjestänyt vuosittain lähiruokamarkkinat. Ensimmäiset markkinat järjestettiin Mangsin kartanossa Inkoossa. Kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut viime vuosien aikana, minkä voi myös huomata markkinoilla kävijöiden kohonneesta määrästä.

Enimmillään Slow Food festivaaleilla Fiskarsissa on ollut 10 000 kävijää.

Tulevina vuosina yhdistys haluaa määrätietoisesti kehittää kaikkia toimintojaan ympäristövastuullisiksi, sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviksi tapahtumiksi.

Slow Food Västnyland ja toiminnanjohtaja Mikael Kokkonen keskittävät keväällä 2018 resurssinsa koulujen ruokailuihin, pohjoismaiseen yhteistyöhön, lähiruokaoppaaseen ja paikallisesta ruoantuotannosta kertovaan kirjaan. Slow Food festivaali järjestetään 6. – 10. lokakuuta 2018 Fiskarsissa Makasiinissa, Kuparipajalla ja niiden läheisillä ulkona joen ympärillä. Kevätmarkkinat 23. – 24. maaliskuuta järjestetään tänä vuonna Fiskars Oyj:n ja Pohjan Gurut ry:n toimesta.

Slow Food Västnyland ry on osallistumassa Terra Madre Nordic –tapahtumaan 27.– 29.4.2018 Kööpenhaminassa, sekä Terra Madre ja Salone del gusto –tapahtumaan Torinossa 20. – 24.9.2018.